ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1

โพสต์16 ธ.ค. 2558 23:20โดยเจษฎา ศิริโภค   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2558 23:22 ]
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีควาสมประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายโครงการ ราคากลาง 2,078,000 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ...

Comments