ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 โดยประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์12 ม.ค. 2559 19:31โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2559 19:56 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
 
     
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอประทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการ ราคากลาง 2,748,000.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                                           

Comments