ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคำไหลหมู่ที่ 6 โดยประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์12 ม.ค. 2559 19:53โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2559 19:53 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอประทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการ ราคากลาง 2,786,000.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)


Comments