โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยพระเหลา บ้านคำไหล ม.6

โพสต์11 ก.ค. 2559 23:36โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 23:40 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

        โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยพระเหลา บ้านคำไหล ม.6 ขนาดความกว้าง 7 ม. สูง 1.30 ม. โดยด้านบนเป็นท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม ขนาด 1.50*1.50 ม. ยาว 5 ม. จำนวนสามช่องพร้อมลงดินถมระยะทางยาว 50 ม. ผิวจราจรกว้าง 5 ม. สองข้างทาง หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม.และทำการขุดลอกลำห้วยพระเหลา ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 80 ม. ตามแบบ อบต.โนนงาม กำหนด งบประมาณ 423,000 บาท

Comments