โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5

โพสต์3 ส.ค. 2559 05:23โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2559 05:23 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

        โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 (หนองขุมทราย) โดยทำการขุดลอกสระน้ำขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 55 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,413 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
Comments