โครงการขุดลอกลำห้วยอีไล บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4

โพสต์12 ก.ค. 2559 20:33โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 20:38 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

        โครงการขุดลอกลำห้วยอีไล บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 ขนาดความกว้าง 12 ม. ยาว จำนวน 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ยาว 180 ม. ช่วงที่ 2 ยาว 150 ม. ช่วงที่ 3 ยาว 100 ม. ลึก 3.50 ม. ความยาวรวม 430 ม. คิดเป็นปริมาณดินไม่น้อยกว่า 11,565 ลบ.ม. ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณ 252,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

Comments