โครงการเจาะบาดาลไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7

โพสต์3 ส.ค. 2559 04:55โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2559 04:55 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
    
        โครงการเจาะบาดาลไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจม ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า จำนวน 2 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด

        Comments