การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรัฐจังหวัดอำนาจเจริญ

โพสต์22 พ.ย. 2559 22:30โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2559 22:30 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
เรื่อง จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559


Comments