จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 (เส้นบ้านนายเลื่อน พลแสน ถึงบ้านนายผัน ถามะพันธ์) โดยวิธีตกลลงราคา

โพสต์27 ก.ย. 2560 01:06โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2560 01:06 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
Comments