จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 (เส้นบ้านนายบุญมา หารจิตร ถึงบ้านนางไพศรี ปาตาศรี) โดยวิธีตกลงราคา

โพสต์27 ก.ย. 2560 01:39โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 01:41 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
Comments