ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โพสต์19 มี.ค. 2564 00:40โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2564 22:08 ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 เส้นบ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านโคกเจริญ

โพสต์9 ก.พ. 2564 23:52โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2564 22:05 ]


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 เส้นบ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านคำไหล หมู่ที่ 6

โพสต์9 ก.พ. 2564 23:50โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2564 22:08 ]


รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โพสต์31 ม.ค. 2564 23:38โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2564 22:10 ]


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7

โพสต์12 ม.ค. 2564 20:07โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2564 22:10 ]


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2

โพสต์10 ม.ค. 2564 19:11โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2564 19:11 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2


โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

โพสต์30 ธ.ค. 2563 00:01โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 30 ธ.ค. 2563 00:01 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน


รายงานขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

โพสต์21 ธ.ค. 2563 00:23โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2563 00:23 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

รายงานขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างที่ทำงาน


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

โพสต์9 ธ.ค. 2563 00:10โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2563 00:10 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
การตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปี 2563

โพสต์26 พ.ย. 2563 01:44โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2563 01:44 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

การตรวจสอบพัสดุของ อบต.โนนงาม


1-10 of 204

Comments