:>>ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โพสต์19 มี.ค. 2564 00:40โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2564 01:56 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 เส้นบ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านโคกเจริญ

โพสต์9 ก.พ. 2564 23:52โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2564 01:54 ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 เส้นบ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านโคกเจริญ


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 เส้นบ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านคำไหล หมู่ที่ 6

โพสต์9 ก.พ. 2564 23:50โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2564 01:56 ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 เส้นบ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านคำไหล หมู่ที่ 6


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564

โพสต์9 ก.พ. 2564 23:47โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2564 01:57 ]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564


รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โพสต์31 ม.ค. 2564 23:38โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2564 23:38 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7

โพสต์12 ม.ค. 2564 20:07โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2564 20:07 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2

โพสต์10 ม.ค. 2564 19:11โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2564 19:11 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2


โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

โพสต์30 ธ.ค. 2563 00:01โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 30 ธ.ค. 2563 00:01 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน


รายงานขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

โพสต์21 ธ.ค. 2563 00:23โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2563 00:23 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

รายงานขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างที่ทำงาน


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

โพสต์9 ธ.ค. 2563 00:10โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2563 00:10 โดย เจษฎา ศิริโภค ]




1-10 of 206