ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

โพสต์25 ธ.ค. 2559 22:31โดยnattawoot kamanee
ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 7 โครงการComments