แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 เป็นที่ดินของ นางสมจิตร เสือสา

โพสต์21 มิ.ย. 2562 01:08โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2562 21:58 โดย อภิไชย รัตนศรี ]

Comments