โครงการเจาะบาดาลแบบมือโยกประจำหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7

โพสต์3 ส.ค. 2559 05:07โดยnattawoot kamanee
     

    โครงการเจาะบาดาลแบบมือโยกประจำหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร พร้อมติดตั้งมือโยก จำนวน 2 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด


Comments