ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ 8

โพสต์15 มี.ค. 2563 21:03โดยapichai rattanasri

โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย ม.8


โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่8

โพสต์8 มี.ค. 2563 20:54โดยapichai rattanasri

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่8


โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์เด็กเล็กอัมพวัน ม.1

โพสต์4 มี.ค. 2563 20:19โดยapichai rattanasri

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์เด็กเล็กอัมพวัน ม.1


โครงการย้ายหอประปาหมู่บ้าน ม.5

โพสต์4 มี.ค. 2563 20:18โดยapichai rattanasri

โครงการย้ายหอประปาหมู่บ้าน ม.5


โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน ม.1

โพสต์4 มี.ค. 2563 20:17โดยapichai rattanasri

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน ม.1


โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6

โพสต์4 มี.ค. 2563 20:15โดยapichai rattanasri

โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6


โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม ม.3

โพสต์4 มี.ค. 2563 20:14โดยapichai rattanasri

โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม ม.3


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ.ม่วงโป้ ม.1

โพสต์27 ก.พ. 2563 23:56โดยapichai rattanasri

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ.ม่วงโป้ ม.1


โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.โนนงาม ม.4 เชื่อมบ.สนามชัย ม.8

โพสต์27 ก.พ. 2563 23:55โดยapichai rattanasri

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.โนนงาม ม.4 เชื่อมบ.สนามชัย ม.8


โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.คำไหลม.6 จำนวน 2เส้น

โพสต์27 ก.พ. 2563 23:54โดยapichai rattanasri

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.คำไหลม.6 จำนวน 2เส้น


1-10 of 156