ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ.โนนงาม ม.3 เส้นเชื่อม บ.หนองน้ำขุ่น ม.5

โพสต์23 ก.ย. 2562 02:06โดยอภิไชย รัตนศรี


โครงการขุดบ่อบาดาลไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว บ้านคำไหล หมู่ที่ 6

โพสต์15 ก.ย. 2562 21:21โดยอภิไชย รัตนศรี   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 01:56 ]


โครางการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ.ม่วงโป้ ม.1

โพสต์25 ก.ค. 2562 21:46โดยอภิไชย รัตนศรี   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 02:06 ]
1-10 of 137