ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560

โพสต์16 ต.ค. 2560 20:03โดยnattawoot kamaneeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560

โพสต์16 ต.ค. 2560 01:52โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2561 19:56 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560

โพสต์16 ต.ค. 2560 01:43โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2561 19:58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

โพสต์16 ต.ค. 2560 01:20โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2561 20:02 ]
สรุปผลการดำเินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โพสต์16 ต.ค. 2560 01:10โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2561 20:04 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

โพสต์16 ต.ค. 2560 00:54โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2561 20:06 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560

โพสต์16 ต.ค. 2560 00:44โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2561 20:07 ]

ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet โดยวิธีตกลงราคา

โพสต์29 ก.ย. 2560 04:30โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2561 20:09 ]

ซื้อเครื่องตัดหญ้าต่างๆ (21.10.17.01) โดยวิธีตกลงราคา

โพสต์29 ก.ย. 2560 04:22โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2561 20:11 ]

1-10 of 73