ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การสืบราคาเหล็กไวร์เมช

โพสต์28 ก.ย. 2563 02:28โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

การสืบราคาเหล็กไวร์เมช


รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลไฟฟ้า บ.สนามชัย ม.8

โพสต์28 ก.ย. 2563 02:27โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลไฟฟ้า บ.สนามชัย ม.8


รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว อบต.โนนงาม

โพสต์28 ก.ย. 2563 02:25โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.โนนงาม


รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โพสต์21 ก.ย. 2563 03:00โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563

โพสต์20 ส.ค. 2563 21:26โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2563 21:32 ]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

โพสต์13 ส.ค. 2563 20:02โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ


รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์29 ก.ค. 2563 21:26โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5

โพสต์21 ก.ค. 2563 21:58โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2563 22:00 ]

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว บ.หนองน้ำขุ่น ม.5


โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเรือง ม.7 เชื่อม บ้านคำไหล ม.6

โพสต์16 ก.ค. 2563 01:07โดยapichai rattanasri

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม7 เชื่อม ม6


โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนงาม ม.4 เชื่อม บ้านสนามชัย ม.8 จำนวน 2 จุด

โพสต์16 ก.ค. 2563 01:05โดยapichai rattanasri

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง ม4 เชื่อม ม8


1-10 of 193