ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเรือง ม.7 เชื่อม บ้านคำไหล ม.6

โพสต์โดยapichai rattanasri

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม7 เชื่อม ม6


โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนงาม ม.4 เชื่อม บ้านสนามชัย ม.8 จำนวน 2 จุด

โพสต์โดยapichai rattanasri

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง ม4 เชื่อม ม8


รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงาม ม.3 เชื่อมบ้านสนามชัย ม.8

โพสต์22 มิ.ย. 2563 21:01โดยapichai rattanasri

โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 เชื่อม ม.8


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ ม.1 เส้นข้างบ้าน นายสมนึก ศรีสุวงศ์

โพสต์24 พ.ค. 2563 20:08โดยapichai rattanasri

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.1


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรื่อง ม.7 เชื่อมบ้านคำไหล ม.6

โพสต์24 พ.ค. 2563 20:06โดยapichai rattanasri

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7 เชื่อม ม.6


รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ.โนนงาม ม.3

โพสต์20 พ.ค. 2563 01:11โดยapichai rattanasri

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ.โนนงาม ม.3


1-10 of 185