ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7

โพสต์12 ม.ค. 2564 20:07โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2

โพสต์10 ม.ค. 2564 19:11โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2


โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

โพสต์30 ธ.ค. 2563 00:01โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน


รายงานขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

โพสต์21 ธ.ค. 2563 00:23โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

รายงานขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างที่ทำงาน


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

โพสต์9 ธ.ค. 2563 00:10โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม
การตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปี 2563

โพสต์26 พ.ย. 2563 01:44โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

การตรวจสอบพัสดุของ อบต.โนนงาม


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563

โพสต์1 พ.ย. 2563 23:07โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563


รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์14 ต.ค. 2563 21:15โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563


การสืบราคาเหล็กไวร์เมช

โพสต์28 ก.ย. 2563 02:28โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

การสืบราคาเหล็กไวร์เมช


รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลไฟฟ้า บ.สนามชัย ม.8

โพสต์28 ก.ย. 2563 02:27โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลไฟฟ้า บ.สนามชัย ม.8


1-10 of 201