หน้าแรก‎ > ‎ITA‎ > ‎

:>>มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Comments