หน้าแรก‎ > ‎ITA‎ > ‎

:>>การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 กิจกรรมการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 

 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม 

 อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ 


      

นายแสง ทองห่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม และนางสาวกฤษณารัตน์  กุลสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและร่วมกันแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564


Comments