:>> กระดานสนทนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ทางเว็บบอร์ดของหน่วยงาน ด้านล่างนี้
เว็บบอร์ด อบต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ


Comments