:>> ถาม - ตอบ (Q&A)

 ช่องทางติดต่อข้อมูลต่างๆ อบต.โนนงาม 
1.inbox messenger 
https://www.messenger.com/t/100010667986911/
2.Line Offical ติดต่อ อบต.โนนงามComments