หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
:>> ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 118 รายการ ดูเพิ่มเติม »

:>> ข่าวรับสมัครงาน
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

:>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 206 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นายแสง ทองห่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

นางสาวกฤษณารัตน์  กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Facebook : อบต.โนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา
https://sites.google.com/site/tnonngam/home/dawnhold-xeksar
https://sites.google.com/site/tnonngam/home/haelng-thxng-theiyw
https://sites.google.com/site/tnonngam/home/phlitphanth-tabl